top of page
Basement 244094386 2500 pixlar.jpg

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Följande policy har upprättats för Kampuni AB Orgnr 559000-2860.

 

Syfte

Vi värnar om din integritet, vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, såsom genomförande av köp, leverans av varor, fakturering etc. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, utföra marknadsföring och information.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du köper hos oss uppger du personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden.

Uppgifter om företag inklusive kontaktperson sparar vi i vårt kundregister. 
 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen eller samarbetspartners som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part på annat sätt än som beskrivs i denna policy eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna policy.

Dina rättigheter 

Du har rätt att av oss begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

  • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort,  om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Direktmarknadsföring

Vi arbetar aktivt med direktmarknadsföring via e-post och fysiska utskick till kontaktpersoner hos våra företagskunder. Adresser har samlats in i samband med försäljning eller diskussion om försäljning. Vid e-postutskick har du möjlighet att genom en länk avanmäla dig från ytterligare e-postutskick. För att avanmäla dig från adresserade fysiska utskick kontaktar du vår kundtjänst.

 

Ansvar

Kampuni AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Insamling av personuppgifter direkt marknadsföring till privatpersoner

I köp av våra produkter genom vår webbplats, samt om du deltar i kampanjer via t.ex. e-post eller sociala medier, kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta: 

  • namn, personnummer och kontaktinformation;

  • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt eller tjänst;

  • demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen;

  • annan information som är relevant för annonser och/eller erbjudanden;

  • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

 

Laglig grund

Om du har beställt en produkt eller tjänst har du ingått ett avtal med Kampuni AB och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning, samt för att kunna leverera den produkt du har beställt. Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av produkter. 

 

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med behandling av personuppgifter är att administrera och hantera dina beställningar av produkter, ge dig tillgång till information och marknadsföring, hantera vår relation med dig som kund, samt anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser. 
 

Om du inte aktivt tackar nej kan vi komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, för att informera dig om våra produkter och tjänster samt för att skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av.  

 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation:

Kampuni AB

Klinkergatan 1 

263 39 Höganäs
 

Tfn. 0761-144610

info@kampuni.se
 

bottom of page